Sjåfør ønskes

Stillingsbeskrivelse

Heltid. Turnus dag/kveld/natt/helg går over 8 ukers turnus. 

Fordel med bosted Støren/omegn, men ikke et krav.

Godt arbeidsmiljø med egen sentral på prestteigen, Støren.

Oppfordrer dere med D1 til å søke da vi har 2x maxi i turnus.

Vi har 8 biler i turnus + 2 maxier.

Vi har gode pensjonsordninger.

Gode norskkunnskaper. 

Kan være behjelpelig med å skaffe bopel.

 

 

Om arbeidsgiver

Vi er på tur over til elbiler, har høy standard på biler.

Krav til at bil vaskes ved behov, samt daglig/ukentlig vask. Opplæring vil bli gitt.

Arbeidsgiver er spøkefull, har god humor, samtidig som seriøsitet i yrket er viktig.

 

Annonse

Registrert 24.05.2022 10.10.43


Arbeidsgiver

Stilling

  • Stilling
    Alle tider

Sted

Trondheim

Kåret 10, 7290 Støren

Kart